A www.vintagebeauty.hu weboldal felkeresése és böngészése ráutaló magatartásnak minősül annak vonatkozásában, hogy a honlap látogatója elfogadja az alább rögzített feltételeket:
A Vintage Mood Kft. (továbbiakban: Társaság) tulajdona és üzemeltetése alatt álló honlapon található teljes tartalom és a honlapon közzétételre kerülő minden írás, hang-, videó- és fényképfelvétel, illetve egyéb anyag a Vintage Mood Kft. szellemi tulajdonát képezi.
A honlap látogatóinak kizárólag a megtekintésre korlátozott, nem kizárólagos, át nem ruházható, nem engedményezhető felhasználási jogot engedünk a jelen honlapon elérhető tartalom vonatkozásában.
A szellemi alkotásokat és műveket a világ minden részén szerzői jogi jogszabályok – Magyarországon az 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezései – továbbá egyezmények is védik. A jelen honlapon található minden tartalom vonatkozásában, minden ilyen jog tekintetében a Vintage Mood Kft. jogfenntartással él.
A honlap felhasználói kötelesek a jelen honlapon megjelenő mindennemű tartalom vonatkozásában fennálló szerzői minőségünket (vagy a megnevezett közreműködőkét) elismerni. A jelen honlapról letöltött és esetlegesen kinyomtatott mindennemű tartalomhoz fűződő szerzői jogot és egyéb szellemi tulajdonjogra vonatkozó jelzést köteles a honlap használója tiszteletben tartani és esetleges felhasználás esetén a szerzői jogi jogosult engedélyét köteles kérni. Amennyiben a Vintage Mood Kft. az engedélyt megadja, a közzététel során minden esetben a forrást fel kell tüntetni.
Szigorúan tilos a Társaság nevét és védjegyeit előzetes hozzájárulás nélkül bármely módon felhasználni, továbbá tilos a honlap tartalmát bármely módon nyilvánosságra hozni, újra előállítani, esetleges kereskedelmi célra felhasználni, így a Társaság előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül másolni, megosztani, módosítani, illetőleg felhasználni. A tilalom kiterjed mind a részleges, mind a teljes egészében történő felhasználásra egyaránt.
A honlap tartalmának minden engedély nélküli felhasználása szerzői jogi, büntetőjogi, továbbá polgári jogi következményeket vonhat maga után.
A honlapról történő idézéshez nem szükséges a honlap tulajdonosának engedélyét kérni, azonban az idézés során a vonatkozó jogszabályok szakaszinak előírásait be kell tartani. A honlapról történő idézés esetén a felhasználó köteles a link elhelyezésével a honlap megfelelő oldalára rámutatni.
A Vintage Mood Kft. fenntartja magának a jogot annak vonatkozásában, hogy jelen honlapot bármikor bármilyen formában módosítsa, illetve átdolgozza, továbbá annak illetve elérhetőségét bármely módon korlátozza, vagy megszüntesse.
A Vintage Mood Kft. kizárja a felelősséget a honlaphoz link útján kapcsolt egyéb honlapok tartalmáért, továbbá azok megbízhatóságáért.