RAJZOLD MEG TE A VINTAGE BEAUTY ÁPOLÓ KRÉM KUPAKJÁT!

GYERMEKRAJZ PÁLYÁZAT

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

1. Rajzold meg Te a Vintage Beauty Ápoló Krém kupakját !

A Vintage Mood Kft. – aki a Vintage Beauty kozmetikai márka gyártója és forgalmazója – (a továbbiakban: Vintage Beauty) fontosnak tartja a gyermekek testi és lelki fejlődésének, gyógyításának támogatását. Erre figyelemmel alapította meg a Vintage Beauty 2022-ben néhai Francsovics Előd emlékére, továbbá a beteg gyermekek gyógyulásának támogatására a LEGNAGYOBB HŐSÖKNEK JÁRÓ ELŐD – VÁNDORDÍJ elnevezésű díjat. Ennek keretében a Vintage Beauty minden év május 31. napjáig pályázatot hirdet (továbbiakban: Pályázat), melynek keretében a győztes, beteg gyermek pályázó által megjelölt egészségügyi intézmény alapítványát támogatja, az Ápoló Krém elnevezésű termék nettó árbevételének meghatározott százalékával. A Vintage Beauty arculatának fontos része a győztes pályázó rajza, illetve a rajzhoz tartozó gondolata, hiszen a nyertes Pályamű, vagy annak egy részlete, egy éven keresztül az Ápoló Krém elnevezésű termék kupakját is díszíti, ami az összetartozás és segíteni akarás jelképét is képezi. A fentiekre figyelemmel a Vintage Beauty Pályázatot hirdet a hosszú (több, mint egy hónapos) kórházi kezelésben, illetve ellátásban részesülő gyermekek számára.  

A Vintage Beauty Gyermekrajz-pályázata a kreatív és alkotni vágyó gyermekeknek ad teret, hogy megmutathassák rajztudásukat, illetve megoszthassák gondolataikat a „nagyvilággal”.

2. A pályázat témája

Rajzold meg Te a Vintage Beauty Ápoló Krém kupakját, amely vidámságot, jókedvet és pozitivitást áraszt.

3. A pályaművek elkészítése

A Pályázatra A/4-es méretű, fekvő, vagy álló rajzlapokon megvalósított művek nevezhetők. Az elkészítés technikája szabadon választható (pl.: tempera, vízfesték, olajfesték, filctoll, tollrajz, zsírkréta, pasztell, vegyes technika stb.). A Pályázatra egy alkotó kizárólag egyetlen alkotással pályázhat (továbbiakban: Pályamű).

4. Kik pályázhatnak

A Pályázaton részt vehet minden, Magyarországon tartósan letelepedett, magyarországi lakó-, illetve tartózkodási hellyel rendelkező 6 éven felüli, de 18 éven aluli magyar állampolgárságú, természetes személy, aki tartósan (legalább 1 (egy) hónap időtartamban), valamely Magyarország területén működő egészségügyi intézmény ellátásban részesül, kivéve:

 • a Vintage Mood Kft. (a továbbiakban: „Szervező”) tulajdonosainak, vezető tisztségviselőinek, munkavállalóinak, megbízottjainak a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1-2. pontjaiban meghatározott hozzátartozói, illetve közeli hozzátartozói;
 • a Pályázat előkészítésében és lebonyolításában, meghirdetésében közreműködő gazdálkodó szervezetek, egészségügyi intézmények tulajdonosainak, vezető tisztségviselőinek, munkavállalóinak, megbízottjainak a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1-2. pontjaiban meghatározott hozzátartozói, közeli hozzátartozói;
 • akit a Szervező a játékból jelen részvételi feltételek megsértése miatt kizárt.

5. Egyéb feltételek

• A Pályázatra egyénileg lehet nevezni.

• Pályázni szakmai képzettségtől függetlenül, a szerzői jogok értelmében saját művel bárkinek lehet.

• Egy gyermek csak egy alkotással pályázhat!

• Mindazon Pályázat, amely a jelen részvételi feltételekben leírtaknak nem felel meg, a
Pályázatból automatikusan kizárásra kerül.

• A Szervező azon Pályázatokat, amelyek mellé a jelentkezési lap eredeti, mindkét törvényes képviselő aláírásával ellátott példánya nem kerül csatolásra, automatikusan kizárja.

• A Pályázat – azaz a Pályamű – beküldésével a Pályázat benyújtója (ill. annak törvényes képviselői) tudomásul veszi, hogy a Pályázat 0mmire, lezárt borítékban adják postára! Kérjük, minden egyes rajzhoz csatolják a kitöltött és aláírt jelentkezési lapot.

6. Jelentkezési lap

A jelentkezési lap és a Pályázat részvételi feltételei letölthetőek a Vintage Mood Kft. weboldaláról az alábbi linken:

Jelentkezési lap

Pályázat adatvédelmi irányelvek 

7. A pályázat díjazása

Fődíj

• A 2024-ben gyártásra és forgalmazásra kerülő Ápoló Krém elnevezésű termék kupakján egy éven keresztül a kiválasztott nyertes Pályamű, vagy annak egy részlete lesz látható.

• A nyertes pályázót kezelő egészségügyi intézmény 2024. január 01. és 2024. december 31. közötti időszakban, negyedévente, a Vintage Beauty Ápoló Krém elnevezésű terméknek, a https://shop.vintagebeauty.hu/ weboldalon keresztül történő értékesítése során keletkező nettó árbevételének 3%-át (azaz három százalékát) kapja meg közvetlenül, mint Adomány a Vintage Mood Kft. – től.

• Egy darab Vintage Beauty termékeket tartalmazó ajándékcsomag, 50.000,- Ft (azaz Ötvenezer Forint) értékben, mely a nyertes pályázó részére, az eredmény kihirdetését követően 30 (harminc) napon belül átadásra kerül.

Zsűritagok

A gyermekrajz pályázat fővédnöke és a zsűri elnöke: Szakonyi Eszter, a LEGNAGYOBB HŐSÖKNEK JÁRÓ ELŐD – VÁNDORDÍJ alapítója, a Vintage Mood Kft. ügyvezetője, kozmetikus mester, egészségügyi szakkozmetikus, gazdasági mérnök, külkereskedő.

Szakonyi Gábor, tulajdonos, ügyvezető

Tóth Tamás, festőművész

Zsűrizés folyamata: A Pályaműveket a fentiekben szereplő szakmai zsűri egy lépcsőben bírálja el.

8. Szerzői és felhasználói jogok

A Pályázat benyújtójának képviseletében törvényes képviselői, a jelentkezési lap aláírásával tudomásul veszik, hogy a létrehozott Pályamű vagyoni jogai, a Szervező részére történő átadás napjától a Szervezőt illetik meg.

A Pályázat benyújtójának képviseletében törvényes képviselői, a Pályázat benyújtásával és a jelentkezési lap aláírásával időbeli és területi korlátozás nélkül engedélyezik a Felhasználó részére a Pályamű:

 • többszörözését (ide értve a Pályamű Vintage Mood Kft. gyártásában készülő Ápoló Krém elnevezésű termékein történő megjelenítését, képen történő rögzítését, valamint elektronikus adattárolóra történő másolását);
 • kereskedelmi célú felhasználását;
 • nyilvánossághoz történő közvetítését (ide értve azt is, amikor a Pályaművet vezeték útján vagy bármely más eszközzel vagy módon úgy teszik a nyilvánosság számára hozzáférhetővé, hogy a nyilvánosság tagjai a hozzáférés helyét és idejét egyénileg választják meg);
 • átdolgozását;
 • kiadását, ill. terjesztését, valamint
 • kiállítását.

A pályázatot benyújtó és képviseletében, a törvényes képviselők a pályázat benyújtásával kifejezetten kijelentik, hogy a Pályamű jelen Pályázat keretein belül történő felhasználása fejében díjazásra nem tartank igényt, arról kifejezetten és visszavonhatatlanul lemondanak.

A Pályázat benyújtója képviseletében, a törvényes képviselők tudomásul veszik továbbá, hogy a Pályamű készítője által a jelen Pályázat során létrehozott mindazon szellemi alkotást, amelyek tekintetében a vagyoni jogok a mindenkor hatályos jogszabályok alapján nem átruházhatók, a Szervező területi és időbeli korlátozás nélkül szabadon és valamennyi jelenleg ismert felhasználási módon, kizárólagosan jogosult felhasználni, arra harmadik személynek további felhasználási engedélyt adni.

A Pályázat benyújtójának törvényes képviselői a Pályamű beküldésével hozzájárulnak továbbá ahhoz, hogy a Szervező a beadott Pályaművet, a Pályázat és saját maga promotálása és népszerűsítése céljából szabadon, területi és időbeli korlátozás nélkül, harmadik személynek átengedhető módon, díj fizetésének kötelezettsége nélkül felhasználja, így többek között a pályázó nevének feltüntetésével nyilvánosságra hozhatja, nyilvános előadáson felhasználhatja (pl. kiállításon), könyv alakban, illetve elektronikus formában többszörözheti, terjesztheti, nyilvánossághoz közvetítheti (így többek között bármely, tetszőleges honlapra felteheti).

9. Határidők

Beküldési határidő: 2023. augusztus 15. (kedd)

A határidő lejárta után elküldött pályázatokat a zsűri nem veszi figyelembe.

Eredményhirdetés: 2023. szeptember 15. (péntek)

A nyertest telefonon és e-mailben értesítjük.

A beérkezett Pályaműveket nem küldjük vissza.

10. Érvénytelen Pályázat

Érvénytelennek minősül a Pályázat különösen, de nem kizárólagosan, ha:

 • a Pályázat benyújtója nem töltötte be a 6. életévét, illetve betöltötte a 18. életévét;
 • a Pályázat benyújtója nem magyar állampolgár, továbbá nem rendelkezik magyarországi lakó-, illetve tartózkodási hellyel;
 • a Pályázat benyújtója nem természetes személy;
 • a Pályázat benyújtója közvetlenül, vagy közvetetten a Szervező tulajdonosainak, vezető tisztségviselőinek, munkavállalóinak, megbízottjainak a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1-2. pontjaiban meghatározott hozzátartozói, illetve közeli hozzátartozói, továbbá a Pályázat előkészítésében és népszerűsítésében közreműködő gazdálkodó szervezetek, egészségügyi intézmények tulajdonosainak, vezető tisztségviselőinek, munkavállalóinak, megbízottjainak a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1-2. pontjaiban meghatározott hozzátartozói, közeli hozzátartozói;
 • a Pályázat benyújtója, vagy törvényes képviselői a nyertesség tényéről történő értesítést követően 10 (tíz) munkanapon belül nem jelzi nyeremény iránti igényét a Szervező felé a jelen Pályázatban található e-mail elérhetőségen keresztül;
 • a Pályázat benyújtója, vagy annak törvényes képviselője a Pályázat benyújtása során tévesen adta meg saját, vagy kiskorú gyermeke adatait, és a Pályamű felhasználása ennek következtében meghiúsul;
 • a Pályázat benyújtója, vagy annak törvényes képviselője kérelmezi a Szervezőtől az adatai kezelésének megszüntetését;
 • amennyiben a Pályázat benyújtója két alkalommal történő kézbesítés során sem veszi át a nyereményét.

A Szervező a Pályázatok elbírálása során a nyertes pályázat kiválasztásával egyidejűleg tartaléknyertest választ, amennyiben a nyertes pályázó pályázata bármely okból érvénytelennek minősülne, a tartaléknyertes pályázó lesz a Pályázat nyertese.

Amennyiben a nyertes pályázatot benyújtó személy pályázata bármely okból érvénytelen, a Szervező a nyertes pályázat kiválasztásával egyidejűleg kijelölt tartaléknyertest választhatja a Pályázat győzteséül.

A Pályázatból történő kizárásra a Szervezők egyoldalúan, indokolás nélkül jogosultak. A kizárás a Szervező írásba foglalt értesítésével hatályosul és a kizárást a Pályázat benyújtója köteles tudomásul venni.

A Pályázati díjak átruházására, illetve készpénzre váltására nincs lehetőség.

11. Egyéb rendelkezések

A Pályázat díjaihoz tartozó esetlegesen felmerülő SZJA fizetési kötelezettség a Vintage Mood Kft.-t terheli. A Szervezőt a Pályázat díjazásából eredő támogatás kijelölt egészségügyi intézménynek történő megfizetésén, valamint a tárgyi nyeremény átadásán és esetelegesen felmerülő adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli, vele szemben a résztvevők semmilyen további igényt nem érvényesíthetnek, a Szervező e tekintetben mindennemű felelősségét kizárja. A nyeremények kézbesítésével járó kézbesítési költséget a Szervező viseli.

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Pályázat részvételi feltételeit, a változást megelőző legalább 24 (huszonnégy) órával korábban történő előzetes tájékoztatást követően megváltoztassa.

A pályázatot benyújtó a Pályázat benyújtásával egyidejűleg elfogadja a Szervező Pályázathoz kapcsolódó Adatvédelmi Tájékoztató (továbbiakban: Tájékoztató).

A Szervező a nyertes pályázatot benyújtó teljes nevét, valamint a nyereményt, illetve a Nyertes pályázó által megjelölt egészségügyi intézmény nevét a facebook és instagram oldalán közzéteszi, amelyhez a pályázat benyújtója a Pályázat benyújtásával, azaz a Pályázaton történő részvétellel hozzájárul. A Pályázat benyújtásával a pályázatot benyújtó, illetve törvényes képviselői a Tájékoztatót rögzítő dokumentumban foglaltakkal egyetértenek, azt magukra nézve kötelezőnek ismerik el.

A Pályázat a 9. pontban rögzített időtartam lejárta előtt bármikor visszavonható, illetve befejezhető vis maior (így különösen háború, földrengés, katasztrófa, járvány, sztrájk vagy hasonló váratlan esemény) bekövetkezésekor, ideértve azt az esetet, amikor a Szervezőn kívülálló okok miatt képtelen gondoskodni a Pályázat megfelelő lebonyolításáról.

A Szervezőt a Pályázaton történő részvétel, vagy a Pályázati kiírás módosításából, annak felfüggesztéséből, szüneteltetéséből vagy megszüntetéséből eredően felelősség nem terheli, a Szervezők kizárnak minden, a fentiekből eredő közvetlen vagy közvetett kárral és költséggel kapcsolatos kártérítést és kártalanítást, amelyet a pályázat benyújtója a Pályázat beküldésével kifejezetten tudomásul vesz. 

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a Pályázat díját megváltoztassa és azt ugyanolyan vagy nagyobb értékű bármely más nyereménnyel helyettesítse, melyről a Szervező a Pályázat részvételi feltételeinek megváltoztatásával nyújt tájékoztatást. A Szervező nem biztosít a jelen Pályázat részvételi feltételeiben felsorolt díjakon túl egyéb díjat.

A pályázat benyújtója, illetve annak törvényes képviselője a Pályázatban történő részvételével elfogadja, hogy a Szervező a díjakat nyilvánosan is átadhatja, illetve nyilvánosságra hozhatja a nyertes pályázat benyújtójának teljes nevén felül adott esetben képmását is. Erre figyelemmel a nyertes pályázatot benyújtó a Pályázaton történő részvételével elfogadja és a későbbiekben külön nyilatkozattal megerősíti, hogy a Szervező, mint Adatkezelő a Pályázattal összefüggésben nyilvánosságra hozza a nyertes pályázóról készült fényképeket, amelyek a jogszabályi előírások betartása mellett, a Szervező Tájékoztatójában foglaltak szerint az alábbi felületeken jelenhetnek meg: a Szervező, mint Adatkezelő honlapja, közösségi média felületei, nyomtatott és elektronikus reklámanyagai.

A Pályázat díjai másra át nem ruházhatók, kereskedelmi forgalomba nem hozhatók, készpénzre, illetve egyéb kedvezményre nem válthatók.

Jelen Pályázat kapcsán a magyar jogszabályok az irányadók, az annak kapcsán kialakuló esetleges jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.

További információk

A Pályázat hivatalos résvételi feltételei a www.vintagebeuty.hu weboldalon megtalálható. A Nyereményjátékkal kapcsolatos kérdések esetén részletes tájékoztatás  a [email protected]

 e-mail címen kérhető.

Letölthető dokumentumok:

Jelentkezési lap

Adatvédelmi Irányelvek